آذر ۱۸, ۱۴۰۱

از سوی وزارت علوم؛ ظرفیت پذیرش دانشجو در ۱۲مؤسسه وابسته به دستگاه‌های اجرایی صفر شد

  • مرداد ۳۱, ۱۴۰۰

کارگروه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی وزارت علوم ظرفیت پذیرش در ۱۲ موسسه پژوهشی وابسته به دستگاه اجرایی را صفر کرد.

مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوّبات شورای عالی اداری از پذیرش دانشجو منع شده‌اند. بر این اساس کارگروه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی وزارت علوم این مؤسسات را شناسایی کرده و از پذیرش دانشجو توسط تعدادی از این مؤسسات از سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ ممانعت بعمل آمد و در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نیز ظرفیت پذیرش صفر برای برخی از این مؤسسات اعمال کرد که در جدول زیر خلاصه اقدامات انجام شده در خصوص این مؤسسات پژوهشی آورده شده است.

اقدامات و مصوّبات مربوط به مؤسسات پژوهشی پذیرنده دانشجو وابسته به دستگاه‌های اجرایی

ردیف عنوان مؤسسه پژوهشی نام دستگاه اجرایی سال تأسیس اقدام و مصوبه
۱ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی ۱۳۷۴
معاف از مصوّبه – طبق نامه شماره ۵۱۲۱۳ مورخ ۱۱ آذر ۹۸ سازمان اداری استخدامی کشور) / کارگروه مقرّر نمود در خصوص پذیرش دانشجو توسط این مؤسسه، در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی تصمیم گیری شود.

۲ پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی ۱۳۷۳ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۳ پژوهشکده هواشناسی
(در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ادغام شده است) سازمان هواشناسی
کشور ۱۳۷۴ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۴ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات ۱۳۹۲ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۵ پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ۱۳۷۸ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۶ پژوهشگاه صنعت نفت وزارت نفت ۱۳۸۲ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۷ پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ۱۳۸۰ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نهاد مقام معظم
رهبری ۱۳۹۲ معاف از مصوّبه – طبق نامه شماره ۵۱۲۱۳ مورخ ۱۱ آذر ۹۸ سازمان اداری استخدامی کشور) / لزوم استعلام از دفتر مقا م معظم رهبری / کارگروه مقرّر نمود در خصوص پذیرش دانشجو توسط این مؤسسه، در شورای گسترش و برنامه ر یزی آموزش عالی تصمیم گیری شود
۹ مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات و
آموزش کشاورزی –
وزارت جهاد
کشاورزی ۱۳۹۶ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۱۰ پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد
دانشگاهی ۱۳۸۲ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۱۱ پژوهشکده علوم پایه کاربردی سازمان جهاد
دانشگاهی ۱۳۸۳ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۱۲ پژوهشکده گیاهان دارویی سازمان جهاد
دانشگاهی ۱۳۸۷ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۱۳ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد
دانشگاهی سازمان جهاد
دانشگاهی ۱۳۸۱ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
۱۴ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان جهاد
کشاورزی ۱۳۷۹ مشمول مصوّبه – ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ صفر شد
/ آماده طرح در شورا
بر اساس مصوّبه شورای عالی اداری، به منظور رفع نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور، این دستگاه‌ها می‌توانند از طریق ادغام مراکز پژوهشی موجود، نسبت به ایجاد یک مرکز پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم و به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت پژوهش و توسعه فناوری در دستگاه اقدام کنند، بر این اساس دبیرخانه کارگروه بر اساس اطلاعات موجود در سامانه آموزش عالی و همچنین اخذ اطلاعات از معاونت پژوهشی وزارت عتف و سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه نسبت به تهیه فهرست مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی اقدام کرد.

در مجموع ۱۳۷ مؤسسه پژوهشی وابسته به دستگاه اجرایی، شناسایی شده است در خصوص این مؤسسات دو جلسه در کارگروه بحث و تبادل نظر شد. مقرّر شد سیاست کلی زیر در خصوص ساماندهی واحدهای مزبور اتخاذ شود:

– بر مصوّبه ۱۹ اسفند ۹۷ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکید شد از این پس صدور مجوز برای ایجاد هرگونه واحد پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و همچنین پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی در واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست. لذا مقرّر شد زین پس واحدهای پژوهشی جدید ایجاد نشده و مجوز اصولی صادر نشود. همچنین مجوزهای اصولی صادر شده قبلی نیز به مجوز قطعی تبدیل نشوند.

– با توجه به تبصره ۱ ماده ۷ بند ب مصوّبه شورای عالی اداری مورخ ۱۷ بهمن ۹۶ هرگونه درخواست مربوط به مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حتماً در صحن شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مطرح شود و در هنگام طرح موضوع، وضعیت آن دستگاه اجرایی از نظر تعداد و مأموریت مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه به صورت جامع و کامل تشریح شود.

– پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی امکان جذب هیئت علمی را نداشته و مجاز به پذیرش دانشجو نباشند.

– به استناد مصوّبات شورای عالی اداری، واحدهای پژوهشی فعلی هر دستگاه اجرایی با یکدیگر تجمیع شده و دستگاه اجرایی مزبور بتوانند با ایجاد تعامل با دانشگاه‌ها، از ظرفیت آنان استفاده نمایند.

همچنین مقرّر شد معاونت پژوهشی موضوع ساماندهی و ادغام واحدهای پژوهشی هر دستگاه اجرایی را مورد به مورد با تعامل با دستگاه مربوطه پیگیری نموده و نتیجه نهایی را، ضمن ارائه در کارگروه، در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مطرح نماید. لازم به ذکر است که بحث ساماندهی و ادغام واحدهای پژوهشی هر دستگاه اجرایی در برنامه فعلی کارگروه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *