آذر ۱۷, ۱۴۰۱
اتحادیه دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی کشور

پاندمی کرونا و تحول شیوه هاي آموزشی

  • اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

پاندمی کرونا و تحول شیوه هاي آموزشی

 

اپیدمی کرونا با همه مصائب خود باعث تغییر رویه ها و ایجاد بینش هاي جدیدي در جوامع بشري در همه زمینه ها و در ابعاد گسترده گردیده است که آموزش عالی نیز از آن مستثنی نمی باشد. روش هاي یاد دهی و یادگیري را بطور جدي متأثر نموده و آنرا دچار تحول جدي کرده است، به طوري که حتی با پایان این پاندمی بازگشت به روش هاي کلاسیک متصور نمی باشد.

 

شاید بتوان ادعا نمود که این تغییر روش ها ابتدائی و اضطراري بوده و باید منتظر ایده ها و روش هاي بدیع و تکامل یافته در آینده نه چندان دور باشیم. در این راستا قطعاً جوامعی که از این فرصت بتوانند به خوبی استفاده نمایند، می توانند در جامعه و منطقه خود و نهایتاً جامعه بشري پیشتاز و تأثیر گذار باشند. در این خصوص بخش غیر دولتی به لحاظ ساختار، چابکی و خلاقیت ذاتی می تواند موثر بوده و نقش سازنده تري را ایفا نماید. از طرفی هم فکري، هم افزائی و همکاري بخش غیر دولتی با هم می تواند سازنده و تأثیرگذار باشد. لذا ایجاد یک اتاق فکر و استفاده از متفکران و صاحب نظران و اخذ ایده ها و طرح هاي بدیع اجتناب ناپذیر و کارساز می باشد.

 

در این راستا نقش اتحادیه دانشگاهها و موسسات غیر دولتی در شکل گیري این اتاق فکر محوري و سازنده است. جمع آوري تجربیات کشور و جهان و ایده هاي مطرح در سطح جهان و دسته بندي و تحلیل آنها خود چراغ راه آینده بوده و منجر به ابداع و ارائه روش هاي موثر و تأثیر گذار می گردد. از طرف دیگر ثبت و ضبط ایده هاي بدیع و رعایت حقوق مالکیت معنوي آنها نقش سازنده اي در رشد و توسعه آنها خواهد داشت و باعث امنیت در بروز خلاقیت ها و رقابت سازنده خواهد گردید و از رقابت هاي ناسالم جلو گیري خواهد نمود.

 

موسسه آموزش عالی صدرالمتألهین ( صدرا )

 

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *