مهر ۵, ۱۴۰۱

دسته: همدان

معرفی موسسه آموزش عالی گنجنامه

موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی گنجنامه واقع در شهرستان همدان ابا اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دایر شده و اکنون دارای ۲۲ رشته تحصیلی می باشد. در حال حاضر فعالیت این موسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه دارد و مدارک تحصیلی موسسه با امضای ریاست موسسه و با کد صحت صادر می گردد […]