آذر ۱۳, ۱۴۰۱

با رای شورای گسترش دانشگاه ها؛ شرط توسعه رشته و مقاطع جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین شد

  • اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تازه ترین آرای خود شرایط توسعه رشته و مقاطع جدید در دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین تاسیس دانشکده های جدید را تعیین کرد.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه خود شرایط توسعه رشته/ مقاطع جدید در دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را مشخص کرد.

این رای با توجه به رویکرد معاونت آموزشی وزارت بهداشت در توسعه رشته/ مقاطع جدید در دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر مبنای سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی و تفاهم‌نامه های منعقده در شورای کلان مناطق صادر شده است.

مجوز راه اندازی رشته جدید مشروط به پیش بینی در سند توسعه متوازن

بر این اساس مجوز راه اندازی رشته جدید مشروط به پیش بینی در سند توسعه متوازن و تصویب اولویت راه اندازی آن در شورای کلان مناطق است که به صورت ذیل اصلاح می شود:

الف) بدنبال درخواست دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مبنی بر راه اندازی رشته جدید، مراتب در صورت انطباق با سند توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی، در دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و مجوزی با عنوان «موافقت راه اندازی رشته/ مقطع» توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی صادر و به دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی درخواست دهنده ابلاغ می شود.

این مجوز به منزله «موافقت اصولی» بوده و به معنی مجوز پذیرش دانشجو نیست.

ب) پس از تامین الزامات راه اندازی رشته/ مقاطع و تایید آن توسط دبیرخانه تخصصی مربوطه، مجوزی تحت عنوان «مجوز پذیرش دانشجو» که معادل موافقت قطعی راه اندازی رشته/ مقاطع است، توسط شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صادر خواهد شد.

جمعیت شرط اصلی تاسیس دانشکده های جدید در گروه علوم پزشکی

همچنین دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی شرایط تاسیس دانشکده های جدید در گروه علوم پزشکی را تعیین کرد.

بر اساس رای دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی جهت تاسیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاخص های ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت:

۱. جمعیت منطقه تحت پوشش حداقل ۵۰۰ هزار نفر

۲. جمعیت شهرستان محل استقرار دانشکده حداقل ۲۰۰ هزار نفر

۳. وجود جمعیت غالب در شهرستان محل استقرار دانشکده

۴. فاصله جغرافیایی شهرستان محل استقرار دانشکده با دانشگاه مرکز استان بیش از ۲۰۰ کیلومتر

۵. شهرستان محل استقرار دانشکده (ترجیحاً) نسبت به شهرستان های تحت پوشش مرکزیت داشته باشد.

ممنوعیت ایجاد گروه های آموزشی با عناوین مشابه در دانشکده های متفاوت تابعه یک دانشگاه

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی همچنین دستورالعمل تشکیل گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی را اصلاح کرده است.

دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ماده ۳ دستورالعمل تشکیل گروه های آموزشی را به این صورت اصلاح کرده و موارد زیر به تصویب رساند:

وجود حداقل شش عضو هیات علمی آموزشی شاغل با تخصص مرتبط با درجه استادیاری و بالاتر در همان موسسه که حداقل ۳ نفر از آنان رسمی یا پیمانی باشند.

وجود حداقل یک رشته تحت پوشش گروه آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی یا دکتری عمومی الزامی است.

تبصره ۱: یک نفر از ۶ عضو می تواند به صورت (Dual affiliation) وابستگی سازمانی دوگانه از رشته های مرتبط انتخاب شود.

تبصره ۲: عنوان گروه های آموزشی از فهرست مصوب شورای گسترش که به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ می شود، انتخاب می شود و در صورت لزوم تعریف عنوان جدید، مراتب باید به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برسد.

تبصره ۳: ایجاد گروه های آموزشی با عناوین مشابه در دانشکده های متفاوت تابعه یک دانشگاه، ممنوع است.

تبصره ۴: با افزایش تعداد اعضاء هیئت علمی و توسعه رشته ها، در صورتی که دانشگاه، متقاضی انتزاع گروههای آموزشی از گروه مصوب اولیه باشد، نباید انتزاع گروه جدید، منجر به خارج شدن گروه اول از استاندارد لازم، از نظر تعداد هیات علمی شود.

تبصره ۵: شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی حسب مقررات مربوطه اختیارات خود را در خصوص ایجاد گروه های آموزشی در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تفویض می کند و بر اساس این تبصره، ماده ۴ دستورالعمل تشکیل گروه های آموزشی مصوب دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷ لغو می شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *