منصور کبگانیان درباره ساماندهی سهمیه‌های کنکور اظهار داشت: یکی از بندهای مصوبه سنجش و پذیرش به ساماندهی سهمیه‌های کنکور اختصاص داشت، که به تصویب رسید.

وی ادامه داد: قرار شد سهمیه‌های کنکور اصلاح شود و رئیس مجلس هم پذیرفت اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های خاصی را در جهت این سهمیه‌ها تصویب کند، تمام قوانین و سیاست‌های مربوط به آن از طریق مجلس پیش برده شود و همان زمان هم بود که ساماندهی سهمیه‌ها تصویب و به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ شد که ظرف شش ماه پس از ابلاغ که بیش از دو ماه آن نیز گذشته است، تمام سیاست‌های مربوط به ساماندهی سهمیه‌ها را در ستاد نقشه نهایی و به شورا ابلاغ کنیم.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به ضرورت وجود سهمیه‌ها افزود: برخی از سهمیه‌ها لازم هستند و برخی از سهمیه‌ها هم نمی‌خواهم بگویم لازم نیستند، ولی باید ساماندهی و اصلاح شوند، چون قرار بوده که برخی از این سهمیه‌های عدالت اجتماعی را ایجاد کنند.

کبگانیان افزود: ما کار کارشناسی در این خصوص را شروع کرده‌ایم، ۶ ماه از زمان ابلاغ، وقت داشتیم که در دستور جلسه قرار خواهیم داد و همه را بررسی می‌کنیم و این بسته را به صورت سیاست‌هایی در شورای عالی به تصویب خواهیم رساند، اول باید در ستاد نقشه جامع علمی آن را نهایی و تصویب کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنیم.

وی درباره اینکه آیا سال آینده ساماندهی سهمیه‌ها به آزمون سراسری می‌رسد یا خیر گفت: ما مجبور هستیم ظرف ۶ ماه سیاست‌های ساماندهی سهمیه‌ها را ارائه بدهیم و امیدواریم سال آینده به نتیجه برسد ولی زمان اعمال آن و اینکه در کنکور سال آینده اعمال می‌شود یا خیر باید توسط قانونگذار اعلام شود.

کبگانیان در خصوص مصوبه سهمیه فرزندان هیأت علمی نیز گفت: آن سهمیه نبوده بلکه تسهیلات است و مقداری متفاوت از موضوع سهمیه‌ها، ولی باز هم در بسته سیاستی ما دیده خواهد شد.