محمدعلی زلفی گل درباره چرایی ایجاد معاونت فناوری در وزارت علوم گفت: در حال حاضر پارک‌های علم و فناوری زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم هستند. این در حالی است که دایره فعالیت این معاونت فعلی بسیار زیاد است. ما با اجرایی کردن این طرح به دنبال این هستیم که تا بتوانیم در راستای تولید ثروت از دانش جدی‌تر عمل کنیم.

وزیر علوم ضمن اشاره به اینکه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و هیأت امنای آنها نیاز به یک توجه ویژه دارند، خاطرنشان کرد: پارک‌ها و مراکز رشد قوانین خاص خودشان را دارند و سعی می‌کنیم بهای بیشتری به فناوری و نوآوری دهیم و بنا داریم انرژی بیشتری در حوزه‌هایی بگذاریم که منجر به تولید، اشتغال پذیری و اشتغال زایی شود.

زلفی گل در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد این معاونت به نوعی موازی کاری با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری محسوب نمی‌شود؟ گفت: ما سعی می‌کنیم معاونت فناوری در وزارت علوم تفکیک وظایفی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داشته باشد و در چهارچوب مشخص فعالیت کند.

وی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری در واقع تا یک سطحی از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند و ما هم سعی می‌کنیم تا یک اندازه‌ای حمایت خود را از شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم. وزارت علوم و معاونت علمی هر دو در یک تیم هستند و هر موقع این احساس را داشته باشیم، می‌توان در کنار هم برای پیشبرد امور کشور هم افزایی و همکاری لازم را در دستور کار خود قرار دهیم.