آذر ۶, ۱۴۰۱

با انتشار تقویم آموزشی؛ کلاس‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۰ شهریور آغاز می‌شود

  • شهریور ۹, ۱۴۰۰

کلاس‌های درسی دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز و نحوه آموزش حضوری، مجازی و یا ترکیبی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام می‌شود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی تقویم آموزشی خود را اعلام کرده‌اند و بر اساس این تقویم‌ها، کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۰ شهریورماه آغاز می‌شود.

دانشگاه‌ها تاکید کرده‌اند که برای نوع آموزش تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا هستند اما آموزش مجازی برای تمامی دانشجویان در موعد مقرر آغاز می‌شود.

با توجه به شرایط آموزش دانشجویان علوم پزشکی که باید در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها حضور یابند، شرایط آموزشی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام می‌شود و گروه‌های آموزشی با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در منطقه دانشگاهی، آموزش را برنامه‌ریزی می‌کنند.

جدول تقویم آموزشی ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ردیف دانشکده / دانشگاه انتخاب واحد آغاز نیمسال تحصیلی حذف و اضافه دروس پایان کلاس‌ها و امتحانات
۱ دانشکده علوم پزشکی آبادان ۶ تا ۱۱ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ تا ۷ مهر

حذف اضطراری: ۲۳ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ دی تا ۷ بهمن
اعلام نمرات دانشجویان ۱۸ دی تا ۱۱ بهمن

۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۳ تا ۱۹ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ تا ۷ مهر

حذف اضطراری: ۱۳ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ دی تا ۳۰ دی

۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳ تا ۱۸ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه ۳۰ و ۳۱ شهریور

حذف اضطراری ۹ و ۱۰ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ دی تا ۶ بهمن
امتحانات دروس گروه معارف اسلامی ۲ و ۳ بهمن

۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: از ۱۳ تا ۱۸ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳۰ و ۳۱ شهریور

حذف اضطراری: ۱۳ و ۱۴ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۷ دی تا ۸ بهمن

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: از ۹ تا ۱۳ بهمن

شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
حذف اضطراری: ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

پایان کلاس‌ها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۲۶ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱

۵ دانشکده علوم پزشکی اسفراین ۱۳ تا ۱۷ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۲۰ تا ۳۱ شهریور

حذف اضطراری: ۱۷ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۶ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ دی تا ۳۰ دی
شروع کلاس‌های نیمسال دوم از شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰

۶ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: از ۱۶ تا ۳۱ شهریور شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰
تأییدیه انتخاب واحد: ۱۶ تا ۳۱ شهریور
حذف و اضافه: ۱۷ تا ۱۹ مهر
حذف اضطراری: ۳۰ آذر

پایان کلاس‌ها: ۲۳ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۲ تا ۲۰ بهمن

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: از ۱۳ تا ۲۲ بهمن

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
تأییدیه انتخاب واحد: ۱۳ تا ۲۲ بهمن
حذف و اضافه: ۷ و ۸ اسفند
حذف اضطراری: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

پایان کلاس‌ها: یک تیر ۱۴۰۱
زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال: ۶ تا ۲۵ تیر ۱۴۰۱

۷ دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۶ تا ۱۰ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۶ و ۷ مهر

حذف اضطراری: ۲۳ و ۲۴ دی

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۶ دی تا ۵ بهمن
ثبت نمرات دانشجویان ۱۶ دی تا ۱۸ بهمن

۸ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۶ تا ۱۱ شهریور
جدیدالورودها: ۲۷ تا ۳۰ شهریور

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
جدیدالورودها: ۳ مهر ۱۴۰۰

حذف و اضافه: ۳ و ۴ مهر
حذف و اضافه جدیدالورودها: ۱۸ و ۱۹ مهر
حذف اضطراری: ۱۴ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۷ دی
زمان برگزاری امتحانات میان ترم: ۱۵ تا ۳۰ آبان
زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس عمومی: ۱۸ تا ۲۴ دی
زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس تخصصی: ۲۵ دی تا ۸ بهمن

۹ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱۶ تا ۱۸ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ و ۴ مهر
حذف اضطراری: تا ۲۳ دی

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی

۱۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: روزهای ۹ تا ۱۴ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ تا ۶ مهر

حذف اضطراری: ۲۰ تا ۲۳ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۲۹ دی
بازه زمانی ثبت نمرات از ۲۰ دی تا ۲۰ بهمن

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: روزهای ۲ تا ۵ بهمن

شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه ۲۳ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

حذف اضطراری: ۱ تا ۳ خرداد ۱۴۰۱

پایان کلاس‌ها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال: ۲۸ خرداد تا ۸ تیر ۱۴۰۱
بازه زمانی ثبت نمرات از ۳۰ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱

۱۱ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۰ تا ۲۰ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۱ تا ۳ مهر
حذف اضطراری: ۲۷ تا ۲۹ دی

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۳۰ دی

۱۲ دانشگاه علوم پزشکی سیرجان ۱۳ تا ۱۹ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ و ۴ مهر
حذف اضطراری: ۲۷ تا ۲۹ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۷ دی
زمان برگزاری امتحانات میان ترم: ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر
زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۷ بهمن

۱۳ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۳ تا ۱۷ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ تا ۵ مهر

حذف اضطراری: ۲۰ تا ۲۲ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ دی تا ۷ بهمن
بازه زمانی ثبت نمرات از ۱۸ دی تا ۱۱ بهمن

۱۴ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳ تا ۱۵ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ – –
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۰ تا ۲۰ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ و ۴ مهر
حذف اضطراری: ۲۷ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۳۰ دی

۱۶ دانشکده علوم پزشکی لارستان ۱۵ تا ۱۹ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ و ۴ مهر
حذف اضطراری: ۲۰ و ۲۱ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۳۰ دی

۱۷ دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ۱۶ تا ۱۹ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ – –
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: روزهای ۶ تا ۱۸ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۲۷ شهریور تا اول مهر
حذف اضطراری: تا ۳ هفته به پایان نیمسال تحصیلی

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۳۰ دی
تعطیلی‌ها بین دو نیمسال اول تا هشتم بهمن

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: روزهای ۲۵ دی تا ۷ بهمن

شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه ۱۶ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
حذف اضطراری: تا ۳ هفته به پایان نیمسال تحصیلی

پایان کلاس‌ها: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱

۱۹ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۴ تا ۱۷ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۳ و ۴ مهر

حذف اضطراری: ۲۳ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات میان ترم: ۱۸ آبان تا ۲۰ آذر
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۳۰ دی

۲۰ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۱۴ تا ۱۶ شهریور شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه: ۶ و ۷ مهر

حذف اضطراری: ۲۲ و ۲۳ آذر

پایان کلاس‌ها: ۱۵ دی
زمان امتحانات پایان نیمسال: ۱۸ تا ۳۰ دی
شروع نیمسال دوم: ۹ بهمن

دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند که تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود.

همچنین در صورت نیاز به ارائه آموزش‌ها به شکل حضوری (دروس نظری و کارآموزی)، برنامه زمانبندی شده اعلام خواهد شد و متناسب با شرایط بیماری کووید ۱۹ ممکن است بعضی از تاریخ‌ها تغییر پیدا کند.

در صورت امکان فروکش کردن بیماری و مهیا شدن امکان حضور دانشجویان ممکن است آزمون‌های پایان ترم به شکل حضوری برگزار شود.

تمامی فرایندهای اداری و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی جدید به شکل غیرحضوری و از طریق سامانه مخصوص انجام می‌پذیرد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *