ه موجب نامه ۱۳ مرداد ماه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بنا به پیگیری‌ها و مذاکرات دکتر علی زینی‌وند استاندار کرمان، دکتر رشیدی‌نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سایر روسای دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر کمک‌های اعتباری جهت بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان‌های استان، مبلغ ۴۵۰ هزار میلیون ریال به ۵ دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان ابلاغ شد.

بر این اساس از محل ردیف اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت (۲)، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۴۰ هزار میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۷۰ هزار میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۰۰ هزار میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ابلاغ شده است.

همچنین از محل اعتبارات موضوع بند (و) تبصره ۵ مبلغ ۴۰ هزار میلیون ریال برای بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان‌ها به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان ابلاغ گردیده است.